Atlas Copco bezuljne duvaljke za komprimovani vazduh

Sveobuhvatan raspon 100% bezuljnih duvaljki za komprimovani vazduh za pritiske između 0 i 1,7 bar (e) / 25 psig. Bez obzira na to koje su vaše potrebe za komprimovanim vazduhom pod niskim pritiskom, naši energetski savetnici uvek vam mogu preporučiti pravo rešenje.

 Duvaljke za sve vaše potrebe

Jedinstveni asortiman proizvoda za optimizaciju pouzdanosti i efikasnosti vaših aplikacija niskog pritiska. Širok asortiman tehnologija osigurava da imamo prave proizvode da zadovolje vaše zahteve.

 Naš stalni pogon za energetsku efikasnost

Pošto energija predstavlja glavni trošak u životnom ciklusu duvaljke, razvijamo energetski efikasne i inovativne tehnologije, pomažući vam da uštedite novac i smanjite uticaj na životnu sredinu.

 Nema rizika od kontaminacije ulja

Atlas Copco centrifugalne duvaljke sa direktnim pogonom bez magnetnih ležajeva su sertifikovani prema ISO 8573-1 Class 0: ulje iz naših proizvoda nikada neće zagađivati proizvodni proces.