Energetska revizija i detekcija curenja

Energetska revizija i detekcija curenja

Energetska efikasnost

Promovisanje energetske efikasnosti

AER Technik SRB d.o.o. je autorizovani distributer firmi ATLAS COPCO - Švedska i NUAir - Italija (FNA S.p.A.), svetskih lidera u proizvodnji sistema komprimovanog vazduha, kompresora, uređaja za prečišćavanje vazduha i postprodajne servisne usluge.

Električna energija je najčešći izvor energije za proizvodnju komprimovanog vazduha i njeni troškovi u ukupnoj ceni vlasništva nad opremom učestvuju sa preko 70%. Međutim, u mnogim slučajevima, ovi troškovi mogu biti značajno smanjeni kroz procese energetskog oporavka, smanjenja pritiska, eliminacije curenja u sistemu kao i optimizacijom rada kroz pravilno odabranu potrebnu veličinu kompresora, kontrolni i regulacioni sistem.

Briga o ENERGIJI je glavni zadatak svih nas u svakodnevnom životu. Sa porastom cene energije i potrebom za smanjenjem emisije ugljenika ATLAS COPCO i NUAIR kao proizvođači predstavili su seriju mašina koje maksimalizuju energetsku efikasnost i smanjuju vaše troškove za energiju. Uobičajeno do 20% potrošnje energije u fabrici odnosi se na sistem komprimovanog vazduha.

Rešenja za uštedu energije

Energetska revizija

Da bi vaša instalacija komprimovanog vazduha bila još više energetski efikasna potrebno je da proučimo kako ona funkcioniše. Sa iiTrak uređajem za energetsku reviziju nadgledamo i beležimo ponašanje vašeg kompresora. Korišćenjem moderne tehnologije zapisivanja podataka na data karticama ne postoje granice u snimanju stanja na većem broju mašina i na više različitih lokacija u okviru vašeg postrojenja. Dobija se potpuni izveštaj sa naglaskom na to koliko je komprimovanog vazduha potrošeno i još važnije koliko vas košta potrošeni vazduh. U štampanom izveštaju Energy Audit report možemo simulirati koji je kompresor najbolji za primenu kod vas, maksimalizujući potencijalne uštede.

iiTrak - Energy AuditiiTrak -Energy Audit nudi prosti proces u tri koraka da bi analizirao i identifikovao potencijalne uštede u vašoj instalaciji.

Merenje

iiTRAK energy audit: iiTRAK je prvi korak u prostom procesu revizije energije, i on meri efikasnost vaše postojeće instalacije komprimovanog vazduha. Kombinujući sa vašim budućim potrebama, ovi podaci nam omogućuju da razumemo i unapredimo vašu energetsku efikasnost.

Analiza

Pregled potencijalnih ušteda troškova: naš jedinstveni simulacioni softver uključuje podatke sa iiTRAK revizije i prevodi ih u čist profil potrošnje, identifikujući sve potencijalne uštede sa ciframa koje se slažu. Ova simulacija koristi vaš instalirani sistem kao referencu i predlaže sistem koji više odgovara vašim trenutnim i budućim potrebama za komprimovanim vazduhom. Rezultat je kompletni izveštaj koji vam čini veoma lakom analizu potencijalne isplativosti moguće buduće investicije.

Ušteda

Predstavićemo vam naše preporuke: Preporučićemo rešenje koje najbolje odgovara vašem sistemu komprimovanog vazduha, ponekada ćemo vam ponuditi mišljenje da je vaš sistem energetski efikasan ili odabrati jedan energetski efikasan kompresor koji odgovara vašim potrebama za komprimovanim vazduhom baziranim na vašem posebnom profilu i rezultatima analize podataka.

Detekcija curenja

Veoma efikasan način za smanjenje vaših troškova i da unapredite vašu energetsku efikasnost je da prosto smanjite broj mesta na kojima dolazi do curenja vazduha u vašem sistemu. Curenje se normalno javlja u cevovodima, veznim elementima, mlaznicama ili bilo gde je velika upotreba vazduha. Imamo veoma osetljiv sistem detekcije koji može da prepozna curenja u vašem sistemu komprimovanog vazduha. Obično pronađemo da je do 30% komprimovanog vazduha koji proizvedete izgubljeno kroz curenje. Kompletiraćemo detaljnu studiju vaše instalacije i napraviti detaljan izveštaj koja su curenja u pitanju i kolike su potencijalne uštede.

Biti energetski efikasan i smanjiti emisiju ugljenika je značajan deo svakog posla koji želi da bude održiv u budućnosti.

AER Technik nudi ekspertsko mišljenje i savet sa ciljem da vam pomognemo da povećate energetsku efikasnost i da vas uverimo da koristite najpogodniji sistem za vaš biznis.

Takođe, možemo ponuditi veliki spektar kompresora sa promenljivom brzinom koji mogu odmah da usklade protok vazduha preciznim zahtevima za komprimovanim vazduhom, ili sistem Multilogic Control Management systems koji zaustavlja i pokreće vaš kompresor u zavisnosti od zahteva.

Potpuna energetska revizije – šta očekivati:

  • Proučićemo kako vaša instalacija komprimovanog vazduha radi
  • Upotrebom iiTrak energy audit equipment pratićemo i zabeležiti ponašanje vašeg kompresora
  • Nema prepreka da pratimo sve vaše mašine bilo gde u vašem postrojenju
  • Dobija se potpuni izveštaj koji pokazuje koliko komprimovanog vazduha trošite i koliko vas to košta
  • Iz svega ovog možemo identifikovati najbolji kompresor(e) za vaš biznis i sačuvati vam energiju i novac

Multilogic Control Systems efikasno upravlja vašim sistemom komprimovanog vazduha:

  • Jednim sistemom upravljamo sa više kompresora
  • Tajmerom kontrolisan dvopritisni opseg
  • Ujednačen broj radnih sati odabranih mašina
  • Automatsko startovanje posle nestanka struje
  • Vremenski kontrolisan odabir redosleda i prioriteta

Zaista nikada nije bilo bolje vreme da budete energetski efikasni sa vašim sistemima komprimovanog vazduha, a mi vam možemo pomoći da to i ostvarite. Molimo vas pozovite +381 18 323 0150 ili pošaljite pismo na office@aertechnik.com da dogovorimo energetsku reviziju ili da prodiskutujemo o vašim potrebama za efikasnijim sistemom.