Atlas Copco filteri za komprimovani vazduh

Širok izbor rešenja za filtraciju komprimovanog vazduha sa različitim tipovima i klasama filtera. Podržano od strane našeg primenjenog stručnog znanja.

 Sopstveni razvoj i testiranje

Atlas Copco namenski tim za filtraciju je odgovoran za razvoj najsavremenijih rešenja za filtraciju. Ovo rezultira u stručnom znanju filtracijskih mehanizama, najsavremenijim testnim ustanovama i velikim inovacijama.

 Rigorozna kontrola kvaliteta

Da bi se obezbedio najviši standard, čitav filter proizvodi Atlas Copco, na najnaprednijim proizvodnim linijama, koristeći najstrožije metode u industriji.

 Sertifikovane  performanse

Svi testovi se obavljaju u skladu sa standardima ISO 8573 i ISO 12500, kao i u nezavisnim  laboratorijama, a nesavisno su potvrđeni i od strane TUV-a.