Apsorpcioni sušači za komprimovani vazduh

Kompletan asortiman apsorpcijskih  sušača za sušenje komprimovanog vazduha sa dvostrukim kulama i rotacionim bubnjevima za sve industrijske primene.

 Zaštita vaših sistema i procesa

Sušači sa rotirajućim bubnjevima obezbeđuju vrhunsku energetsku efikasnost, a sušači sa dvostrukim kulama imaju izuzetno niske tačke rose.

 Za širok spektar industrijskih primena

Kompletan spektar sušača za sušenje komprimovanog vazduha za široku paletu industrije i primena sa tačkama rošenja od -20 do -70 ° C.

 Zaštitite svoju proizvodnju

Atlas Copco patentirani sistem kontrole i nadzora Elektronikon stalno vodi računa o radu sušača za sušenje vazduha kako bi osigurali optimalnu produktivnost i efikasnost na vašoj lokaciji.

Kako funkcioniše apsorpcijski sušač za sušenje komprimovanog vazduha

Vlažni vazduh prolazi direktno kroz sredstvo za sušenje koje apsorbuje vlagu. Sredstvo za sušenje ima konačni kapacitet za adsorbaciju vlage pre nego što se mora osušiti ili regenerisati. Da bi to postigli, u kuli sa zasićenim sredstvom za sušenje se smanjuje pritisak i akumulirana voda se izbacuje.
Kako se ovo događa zavisi od vrste sušača za sušenje:

  • Sušači bez grejanja koriste samo komprimovani vazduh za čišćenje
  • Sušači za čišćenje vazduha koriste i  kombinaciju vazduha od spoljašnjeg ventilatora, grejanja i minimalnog komprimovanog vazduha
  • Sušači sa grejanjem koristi toplotu kompresije