HAFNER 
Industrijska pneumatika

Hafner-Pneumatik je proizvođač kompletnog asortimana visokokvalitetnih pneumatskih razvodnih ventila kompletno napravljenih u Evropi. Hafner proizvodi se ne koriste samo za opštu automatizaciju ili mašinogradnju, već i u aplikacijama u auto i procesnoj industriji.