HAFNER FRL- jedinice

Hafner nudi širok spektar pripremnih jedinica za vazduh, koje se sastoje od filtera, zauljivača i regulatora pritiska.