Kompaktni cilindri | ISO 21287

Kompaktni cilindri | ISO 21287

Naša ponuda Hafner cilindara je takođe proširena na kompakt cilindara ISO 21287 V-i C- serije.
 

V-serija

Hafner Kompaktni cilindri | ISO 21287 V-serija VBF

VBF

Dvosmerni cilindar | sa prolaznom klipnjačom | magnetic klip | muški navoj | V-serija

Hafner Kompaktni cilindri | ISO 21287 V-serija VBN

VBN

Dvosmerni cilindar | sa prolaznom klipnjačom | magnetni klip | ženski navoj | V-serija

Hafner Kompaktni cilindri | ISO 21287 V-serija VEF

VEF

Jednosmerni cilindri |  magnetni klip | muški navoj | V-serija

Hafner Kompaktni cilindri | ISO 21287 V-serija VEFV

VEFV

Jednosmerni cilindri | sa izvučenom klipnjačom | magnetni klip | muški navoj | V-serija

Hafner Kompaktni cilindri | ISO 21287 V-serija VEN

VEN

Jednosmerni cilindri | magnetni klip | ženski navoj | V-serija

Hafner Kompaktni cilindri | ISO 21287 V-serija VENV

VENV

Jednosmerni cilindri | sa izvučenom klipnjačom | magnetic piston | magnetni klip | ženski navoj | V-serija

Hafner Kompaktni cilindri | ISO 21287 V-serija VIF

VIF

Dvosmerni cilindar | magnetni klip | muški navoj | V-serija 

Hafner Kompaktni cilindri | ISO 21287 V-serija VIN

VIN

Dvosmerni cilindar | magnetni klip | ženski navoj | V-serija

Hafner Kompaktni cilindri | ISO 21287 V-serija VINT

VINT

Dvosmerni cilindar | magnetni klip | ženski navoj | V-serija


C-serija

Hafner Kompaktni cilindri | ISO 21287 CBF

CBF

Dvosmerni cilindar | sa prolaznom klipnjačom | magnetni klip | muški navoj | C-serija

Hafner Kompaktni cilindri | ISO 21287 CBN

CBN

Dvosmerni cilindar | sa prolaznom klipnjačom | magnetni klip | ženski navoj | C-serija

Hafner Kompaktni cilindri | ISO 21287 CEF

CEF

Jednosmerni cilindri | magnetni klip | muški navoj | C-serija

Hafner Kompaktni cilindri | ISO 21287 CEN

CEN

Jednosmerni cilindri | magnetni klip | ženski navoj | C-serija

Hafner Kompaktni cilindri | ISO 21287 CIF

CIF

Dvosmerni cilindar | magnetni klip | muški navoj | C-serija

Hafner Kompaktni cilindri | ISO 21287 CIN

CIN

Dvosmerni cilindar | sa prolaznom klipnjačom | magnetni klip | muški navoj | C-serija