Kompaktni cilindri | UNITOP

Kompaktni cilindri | UNITOP

AerTechnik distributivna mreža uključuje HAFNER kompaktni cilindri UNITOP tipa

Kompaktni cilindri UNITOP QBF serije

QBF

Dvosmerni cilindar | sa prolaznom klipnjačom | magnetni klip | muški navoj | Q-serija

Kompaktni cilindri UNITOP QBN serije

QBN

Dvosmerni cilindar | sa prolaznom klipnjačom | magnetni klip | ženski navoj | Q-serija

Kompaktni cilindri UNITOP QEF serije

QEF

Jednosmerni cilindri | magnetni klip | muški navoj | Q-serija

Kompaktni cilindri UNITOP QEFV serije

QEFV

Jednosmerni cilindri | sa izvučenom klipnjačom | magnetni klip | Q-serija

Kompaktni cilindri UNITOP QEN serije

QEN

Jednosmerni cilindri | magnetni klip | ženski navoj | Q-serija

Kompaktni cilindri UNITOP QENV serije

QENV

Jednosmerni cilindri | sa izvučenom klipnjačom | magnetni klip | ženski navoj | Q-serija

Kompaktni cilindri UNITOP QIF serije

QIF

Dvosmerni cilindar | magnetni klip | muški navoj | Q-serija

Kompaktni cilindri UNITOP QIN serije

QIN

Dvosmerni cilindar | magnetni klip | ženski navoj | Q-serija

Kompaktni cilindri UNITOP QINT serije

QINT

Dvosmerni cilindar | klipnjača se ne obrće | magnetni klip | Q-serija