Okrugli cilindri | ISO 6432

Okrugli cilindri | ISO 6432

Pogledajte Hafnerovu ponudu ya okrugle cilindre ISO 6432 tipa, koji je tako]e dostupan preko naše distributivne mreže:

Hafner RBM orkugli cilindri

RBM

Dvosmerni cilindar | sa prolaznom klipnjačom | magnetni klip | R-serija

Hafner RDM orkugli cilindri

RDM

Dvosmerni cilindri | sa podešljivim prigušenjem | magnetni klip | R-serija

Hafner REM orkugli cilindri

REM

Jednosmerni cilindri | magnetni klip | R-serija

Hafner REMV orkugli cilindri

REMV

Jednosmerni cilindri | sa izvučenom klipnjačom | magnetni klip | R-serija

Hafner RIM orkugli cilindri

RIM

Dvosmerni cilindri | magnetni klip | R-serija

Hafner RIMA orkugli cilindri

RIMA

Dvosmerni cilindri | magnetni klip | priključak u zadnjem poklopcu u osi sa klipnjačom | R-serija

Hafner RIMR orkugli cilindri

RIMR

Dvosmerni cilindri |  magnetni klip | zadnji poklopac skraćen | R-serija

Hafner RIMX orkugli cilindri

RIMX

Dvosmerni cilindar od nerđajućeg čelika | magnetni klip | INOX | R-serija