Okrugli cilindri 

Okrugli cilindri 

Hafner klasični okrugli cilindri

Hafner AB okrugli cilindri

AB 

 Jednosmerni cilindri | magnetni klip | A-serija

Hafner AD okrugli cilindri

AD

  Jednosmerni cilindri | sa izvučenom klipnjačom | magnetni klip | A-serija

Hafner AF okrugli cilindri

AF

Dvosmerni cilindri | magnetni klip | A-serija

Hafner AH okrugli cilindri

AH

 Jednosmerni cilindri | magnetni klip | A-serija

Hafner AJ okrugli cilindri

AJ

Dvosmerni cilindar | sa prolaznom klipnjačom | magnetni klip | A-serija