Profilni Cilindri | ISO 15552

Profilni Cilindri | ISO 15552

Ovo su klasični Hafner profilni cilindri  ISO 15552

Hafner Profilni Cilindri ISO 1552 Serije DBL

DBL

Dvosmerni cilindar | sa podešljivim prigušenjem | sa prolaznom klipnjačom | magnetni klip | D-serija

Hafner Profilni Cilindri ISO 1552 serije DIL

DIL

Dvosmerni cilindar | sa podešljivim prigušenjem | magnetni klip | D-serija

Hafner Profilni Cilindri ISO 1552 serije DILA

DILA

Dvosmerni cilindar | sa podešljivim prigušenjem | magnetni klip | ojačan klip | D-serija

Hafner Profilni Cilindri ISO 1552 serije DILD

DILD

Dvosmerni cilindar | sa podešljivim prigušenjem | magnetni klip | klipnjača se ne obrće | D-serija

Hafner Profilni Cilindri ISO 1552 serije DILR

DILR

Dvosmerni cilindar | sa podešljivim prigušenjem | magnetni klip | klipnjača od nerđajućeg čelika | D-serija

Hafner Profilni Cilindri ISO 1552 serije DILV

DILV

Dvosmerni cilindar | sa podešljivim prigušenjem | magnetni klip | za visoke temperature, FPM zaptivke | D-s