Pribor za cilindre

Pribor za cilindre

Elementi za vezu sa klipnjačom, Pribor za okrugle cilindre | ISO 6432, Pribor za okrugle cilindre | A-serija, Pribor za profilne i kompaktne cilindre | ISO, Pribor za kompaktne cilindre | UNITOP, Senzori krajnjeg položaja, Zaptivni setovi, Jedinice za vođenje.

Elementi za vezu sa klipnjačom

Elementi za vezu sa klipnjačom FK model

FK

Fleksibilni spoj | za klipnjaču

Elementi za vezu sa klipnjačom UA model

UA

Fiksirajuća navrtka za klipnjaču

Elementi za vezu sa klipnjačom UAX model

UAX

Fiksirajuća navrtka za klipnjaču od nerđajućeg čelika | INOX

Elementi za vezu sa klipnjačom UK model

UK

Uška sa kuglom za klipnjaču

Elementi za vezu sa klipnjačom UKF model

UKF

Uška sa kuglom za klipnjaču

Elementi za vezu sa klipnjačom UV model

UV

Prednja viljuška za klipnjaču

Pribor za okrugle cilindre | ISO 6432

Pribor za okrugle cilindre | ISO 6432 model MRL

MRL

Brava klipnjače | za cilindre ISO 6432

Pribor za okrugle cilindre | ISO 6432 model RA

RA

Pričvrsna navrtka | za cilindre serije R

Pribor za okrugle cilindre | ISO 6432 model RAX

RAX

Fiksirajuća navrtka od nerđajućeg čelika | za cilindre serije R | INOX

Pribor za okrugle cilindre | ISO 6432 model RF

RF

Prirubnica | za cilindre serije R

Pribor za okrugle cilindre | ISO 6432 model RFX

RFX

Prirubnica od nerđajućeg čelika | za cilindre serije R | INOX

Pribor za okrugle cilindre | ISO 6432 model RG

RG

Zadnja viljuška za okrugle cilindre | za cilindre serije R

Pribor za okrugle cilindre | ISO 6432 model RGX

RGX

Zadnja viljuška za okrugle cilindre od nerđajućeg čelika | za cilindre serije R | INOX

Pribor za okrugle cilindre | ISO 6432 model RL

RL

Stopica | jedan par | za cilindre serije R

Pribor za okrugle cilindre | ISO 6432 model RLX

RLX

Stopica od nerđajućeg čelika | jedan par | za cilindre serije R | INOX

Pribor za okrugle cilindre | A-serija

Pribor za okrugle cilindre | A-serija model ACC

ACC

Zadnja viljuška za okrugle cilindre | za cilindre serije A

Pribor za okrugle cilindre | A-serija model AGT

AGT

Pričvrsna navrtka | za cilindre serije A

Pribor za okrugle cilindre | A-serija model APD

APD

Stopica | jedan par | za cilindre serije A

Pribor za okrugle cilindre | A-serija model APE

APE

Pričvrni vijci | jedan par | za cilindre serije A

Pribor za profilne i kompaktne cilindre | ISO

Pribor za profilne i kompaktne cilindre | ISO model DC

DC

Zadnja osovina sa zegerom | odgovara ISO-VDMA
 

Pribor za profilne i kompaktne cilindre | ISO model DCS

DCS

Osovinica | za viljušku poklopca cilindra | viljuška poklopca cilindra | odgovara ISO-VDMA

Pribor za profilne i kompaktne cilindre | ISO model DF

DF

Prirubnica | odgovara ISO-VDMA

Pribor za profilne i kompaktne cilindre | ISO model DG

DG

Viljuška poklopca cilindra | odgovara ISO-VDMA

Pribor za profilne i kompaktne cilindre | ISO model DGS

DGS

Viljuška poklopca cilindra | za prirubnicu sa kugličnim ležajem | odgovara ISO-VDMA

Pribor za profilne i kompaktne cilindre | ISO model DH

DH

Zadnja uška cilindra, samo podmazujuća | odgovara ISO-VDMA

Pribor za profilne i kompaktne cilindre | ISO model DKL

DKL

Prirubnica sa kugličnim ležajem | odgovara ISO-VDMA

Pribor za profilne i kompaktne cilindre | ISO model DL

DL

Stopica | jedan par | odgovara ISO-VDMA

 

Pribor za profilne i kompaktne cilindre | ISO model DP

DP

Rukavac za cilindre sa ravnim profilom
 

Pribor za profilne i kompaktne cilindre | ISO model DS

DS

Rukavac za cilindre Mickey-Mouse profile

Pribor za profilne i kompaktne cilindre | ISO model DSL

DSL

Nosač | jedan par

Pribor za profilne i kompaktne cilindre | ISO model DW

DW

Nosač 90° | odgovara ISO-VDMA 

Pribor za profilne i kompaktne cilindre | ISO model VRL

VRL

Zabravljivač klipnjače | za cilindre ISO 15552

Pribor za kompaktne cilindre | UNITOP

Pribor za kompaktne cilindre | UNITOP model QCF

QCF

Viljuška poklopca cilindra | odgovara UNITOP standardu

Pribor za kompaktne cilindre | UNITOP model QCM

QCM

Zadnja uška cilindra, samo podmazujuća | odgovara UNITOP standardu

Pribor za kompaktne cilindre | UNITOP model QCP

QCP

Stopica | odgovara UNITOP standardu

Pribor za kompaktne cilindre | UNITOP model QFL

QFL

Prigubnica | odgovara UNITOP standardu

Senzori krajnjeg položaja

Senzori krajnjeg položaja modela DX

DX

Pričvršćivač | za SM – senzor položaja D serija - L- profilni cilindri 

Senzori krajnjeg položaja modela DXS

DXS

Pričvršćivač | za SKR-/SKH- senzor položaja D serija - L- profilni cilindri

Senzori krajnjeg položaja modela RX

RX

Pričvršćivač | za SM – senzor položaja | R serija | okrugli cilindri

Senzori krajnjeg položaja modela RXP

RXP

Pričvršćivač | za SKR-/SKH – senzor položaja | R serija | okrugli cilindri

Senzori krajnjeg položaja modela SKH

SKH

Senzor položaja | PNP 

Senzori krajnjeg položaja modela SKR

SKR

Senzor položaja | REED

Senzori krajnjeg položaja modela SM

SM

Senzor položaja | REED

Zaptivni setovi

Hafner zaptivni setovi model CIR

CIR

Reparacioni set | ca cilindre C-serije | ISO 21287

Hafner zaptivni setovi model CIR

DIC

Reparacioni set | ca cilindre M-serije | ISO 15552

Hafner zaptivni setovi model CIR

DIR

Reparacioni set | ca cilindre D-serije | ISO 15552

Hafner zaptivni setovi model PZS

PZS

Mazivo | za pneumatske cilindre

Hafner zaptivni setovi model QIR

QIR

Reparacioni set | ca cilindre Q-serije | UNITOP

Hafner zaptivni setovi model VIR

VIR

Reparacioni set | ca cilindre V-serije | ISO 21287

Jedinice za vođenje